Acupunctuur

Naast mijn werk als bedrijfsarts ben ik tevens geregistreerd arts-acupuncturist en actief als bedrijfsarts/acupunturist sinds 2000.

In deze functie richt ik mij met name op de begeleiding van de zieke werknemers of werknemers met medische beperkingen. In mijn analyse en onderzoek richt ik mij op de persoon;  alle invloeden op hem of haar en wijze waarop deze persoon hiermee omgaat. In mijn praktijk blijken stressfactoren steeds weer een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van sommige medische problemen die weer lijden tot medische beperkingen. Te denken valt aan klachten zoals: Hoofd-, nek-, schouder-, rugklachten, migraine, spanningsklachten en Moeheid. Op de werkvloer kan het betekenen dat een werknemer zich vaker moet ziek melden omdat diens functioneren ernstig wordt belemmerd hierdoor.  Coaching en begeleiding door een fysiotherapeut en of psycholoog is ook niet altijd afdoende gebleken. Via zelfstudie kwam ik in aanraking met acupunctuur.  Meerwaarde bij sommige klachten bleek een enorme aanwinst, daarom ben ik eveneens actief bezig als acupunctuur-arts.

Ik ben lid van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV). U kunt mij ook opzoeken in het BIG register (nr: 79051919001) van de overheid. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een behandeling alleen als een behandelend arts in het BIG register staat.

           

 

   

Tarief

   

De tarieven zijn als volgt:

 

Intake en eerste behandeling, 1 uur     € 85,-

Vervolgbehandeling tijdsduur 45 min.   € 72,50,-

 

Elk consult dient contant (pinnen mogelijk) te worden afgerekend. U krijgt gelijk een rekening mee, 

die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Bij veel zorgverzekeraars wordt acupunctuur geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende verzekering(en). Dit is afhankelijk van uw verzekering, zie hiervoor uw polis. Kijk op de vergoedingen pagina van zorgwijzer.nl of uw verzekeraar de acupunctuur behandeling vergoed.